Lovska zveza
Slovenije

ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN IDRIJA

Odjava
Pojdi na vsebino
Zveza lovskih družin Idrija

Zveza lovskih družin Idrija (ZLD Idrija/LZ) združuje 368 članov  lovcev združenih v 7  lovskih družin. Zveza je bila ustanovljena leta 1967 in ves ta čas uspešno združuje lovce in lovske družine svojega območja.

ZLD Idrija/LZ je samostojna lovska in naravovarstvena nevladna organizacija,  ki deluje v interesu svojih članic. Notranja organiziranost in delovanje ZLD Idrija/LZ zagotavlja njeno samostojnost, demokratično odločanje, uspešno  doseganje ciljev, odgovorno izvajanje nalog ter solidarnost med  članicami v skladu s pravili in splošnimi akti ZLD Idrija/LZ.
ZLD Idrija/LZ je pravna  oseba, ki posluje v svojem imenu in za svoj račun. ZLD Idrija/LZ zastopa in jo  predstavlja predsednik ZLD Idrija/LZ.
Članice ZLD/LZ so:
  • lovske družine, upravljavke lovišč,
  • lovske družine in lovska društva, ki ne upravljajo z loviščem, ter
  • druga društva, katerih dejavnost je povezana z divjadjo, lovstvom in  varstvom narave, če njihovi cilji in delovanje niso v nasprotju s cilji  ZLD/LZ.

Naloge ZLD/LZ so:
  • skrb za izobraževanje članov članic,
  • izvajanje usposabljanj, naravovarstvenega ozaveščanja članov članic ter komuniciranja z lastniki zemljišč in javnostmi,
  • skrb za razvoj lovske kinologije,
  • skrb za razvoj lovskega strelstva,
  • sodelovanje z državnimi in strokovnimi organi v zadevah, ki se nanašajo na varstvo narave in lovstvo,
  • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za ohranitev in varstvo narave,
  • sodelovanje pri pripravi programov za strokovno in naravovarstveno izobraževanje članov članic.


Predsednik
Rupnik Jožef

Ostali:

Bojan Breitenberger

Jurij Lampe

Bojan Breitenberger

Julijan Podobnik

Damjan Gantar

Radoš Burnik

Ivan Banič

Drago Klavžar

Simon Rudolf

Valentin Lampe

Milan Rupnik

Miloš Krašna

Jurko Petrič

Ivan Seljak

Marko Hvala

Sandi Močnik

Izobraževanje:

Bojan Breitenberger

Delo z mladimi:

Damijan Gantar

Strelstvo:

Drago Klavžar

Kultura in priznanja:

Ivan Banič

Kinologija:

Simon Rudolf

Marjan Brus

Radoš Burnik

Marko Erjavec

Branko Ferčak

Damjan Gantar

Dušan Hvala

Zlatko Kenda

Jurko Petrič

Erazem Poženel

Klemen Močnik

Jaka Buh

Matic Peternel

Bruno Vehar

Denis Koder

Anže Rijavec

Vladislav Burnik

    
Nazaj na vsebino