Lovska zveza
Slovenije

ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN IDRIJA

Lep pozdravOdjava
Pojdi na vsebino
Obvestila
___ 50 LET  ZLD IDRIJA _________________________________

Idrija 20.08.2022
Tekovanje v kuhanju divjačinske bakalce

Tudi letos se je odvijalo tekmovanje v kuhanju divjačinske bakalce v sklopu Praznika Idrijskih žlikrofov. Tokrat je tekmovalo sedem ekip in to, LD Most na Soči, LD Idrija, LD Krekovše, LD Javornik, LD Otavnik, LD Porezen in ZLD Idrija.

 

Prvo mesto je zasedla LD Krekovše


Drugo mesto LD Porezen


Tretje mesto LD Idrija


Predsednik komisije za kulturo in priznanja pri ZLD Idrija Marjan Brus:

Zahvaljujem se vam za udeležbo na tekmovanju v soboto. Moram vam povedati kaj je povedal sodnik Podmenik Branko. Pohvalil JE vse  bakalce in da je bil rezultat tesen ter da bi si vsako upal postreči v svoji restavraciji.

Čestitke vsem udeležencem !
Več slik si lahko ogledate na tej povezavi:   


Idrija 20.05.2022
Razstava trofej

OZUL zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega obločja vas vabi na razstavo trofej uplenjene divjadi v letu 2020 in 2021, ki izpolnjujejo kriterije za medalje po CIC točkah.
Spodnja Idrija 26.02.2022
Volilni občni zbor Zveze lovskih družin Idrija

V Ilesovi stavbi v Spodnji Idriji se je v Soboto 26.2.2022 odvijal volilni občni zbor Zveze.
Na tem občnem zboru se je izglasovala rezrešnica dosedanjim funcionarjem in predsedniku. Posebna zahvala se je dala dosedanjemu predsedniku Jožefu Rupniku za njegovo zelo uspešno in vzorno vodenje Zveze lovskih družin Idrija, saj je v njegovem mandatu Zveza pridobila in obnovila nove prostore kateri omogočajo Zvezi nadaljno delo. Na volitvah pa se je izvolilo nove funcionarje in predsednika.Izvoljeni so bili: za predsednika zveze Radoš Burnik, za upravni odbor Drago Klavžar, Tine Vidmar, Vinko Mazej, Jože Kovač, Franc Habe, Ivan Janko Hladnik, Miran Velikonja, za nadzorni odbor Valentin Lampe, Milan Rupnik, Borut Bubnič, za častno razsodišče pa Srečko Fortuna, Jurko Petrič, Benjamin Kavčič, Ciril Čuk in Simon Rudolf.
Na tem VOZ so bila podeljena tudi priznanja za lovske zasluge in to eno priznanje Lovske Zveze Slovenije za lovske zasluge ter štiri priznanja Zveze lovskih družin za lovske zasluge.Prinanja so dobili: LZS za lovske zasluge Damijan Gantar ter ZLD Idrija za lovske zasluge Radoš Burnik, Darko Likar, Peter Erjavec in Jurij Lampe.


Spodnja Idrija 18.02.2022
Pričel se je tečaj za lovski izpit

Pri Zvezi lovskih družin Idrija tudi letos poteka tečaj za lovski izpit, tokrat v novih prenovljenih sodobnih prostorih na sedežu Zveze Slovenska cesta 13, Spodnja Idrija.
Ljublljana 04.01.2022
Aviarna influenca v Sloveniji

V Sloveniji je trenutno potrjenih 12 primerov aviarne influence,  in sicer pri labodih in galebu ter en primer pri domači perutnini. Na  Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)  pričakujejo, da se bo število primerov ptičje gripe pri prostoživečih  pticah še povečalo. Za več informacij klikni na sliko.


Ljublljana 07.01.2022
Začenja se lovska krvodajalska akcija

Začenja se tretja vseslovenska lovska krvodajalska akcija v  organizaciji Lovske zveze Slovenije, Rdečega križa Slovenije in Lovskega  dobrodelnega združenja Diana. Potekala bo od 13. januarja pa vse do 14.  marca.


Za več informacij klikni na sliko.


Idrija 15.12.2021
Zadnja razširjena 21. seja UO ZLD Idrija

V prostorih gostilne pri Zagodu se je odvijala zadnja seja v letu 2021 Upravnega Odbora ZLD Idrija katera je potekala v razsirjeni sestavi saj so ob članov upravnega odbora bile povabljene tudi starešine lovskih družin članice Zveze Lovskih Družin Idrija.
Spodnja Idrija 25.11.2021
Bliža se Volilni občni zbor Zveze lovskih Družin Idrija

Na podlagi 4. člena Pravilnika za kandidiranje in volitve organov in predsednika Zveze lovskih družin Idrija je upravni odbor ZLD Idrija izdal sklep o razpisu volitev.

POMEMBNO

Za predsednika ZLD Idrija se lahko prijavi vsak član lovske družine sam, katera je članica Zveze lovskih družin Idrija ali pa ga predlaga družina. Obvezno pa je potrebno pri prijavi podati podatke o dosedanjih funkcijah, ki jih je opravljal in vizijo delovanja Zveze lovskih družin v bodoče. Podatki so obvezni ali lovec sam kandidira za predsednika ali pa ga predlaga družina.

Kandidacijska lista za UO ZLD Idrija mora vsebovati najmanj dva kandidata članice, ki kandidata predlaga


Kandidatura za vse organe ZLD Idrija je veljavna le ob pisnem soglasju kandidata


OBČNI ZBOR ZLD IDRIJA BO 26.02.2022                                              
Sklep:

Spodnja Idrija 10.11.2021
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE LOVSKIH PRIPRAVNIKOV V LD "DELOVNI POSVET"Anketa končanaARHIV REVIJE LOVEC OD LETA 1910 do 2020

Z klikom na sliko dospoite do arhiva revije lovec na straneh Lovske zveze Slovenije
Idrija

Lovsko kinološke prireditve v organizaciji LKD Idrija za
leto 2021
v soboto, 24.04.2021:
Telesna ocena psov lovskih pasem, skupin FCI III., IV., VI., VIII.,        skupina (terierji, jazbečarji, goniči in krvosledci, prinašalci). Zbor ob 8.00 uri pred Okrepčevalnico pri Zagodu, Gregorčičeva 69, 5280 Idrija

v soboto, 08.05.2021:
Uporabnostna preizkušnja v delu po umetnem krvnem sledu za vse pasme lovskih psov (UP-KS). Zbor ob 8.00 pri lovski koči LD Idrija na Vojskem, 5280 Idrija

v soboto, 25.09.2021:
Preizkus naravnih zasnov (PNZ) za goniče in brak-jazbečarje. Zbor ob 8.00 pri lovski koči LD Jelenk, Idrijske Krnice, 5281 Spodnja Idrija

Datumi Ostalih aktivnosti za vse člane LKD Idrija, bodo objavljeni naknadno.

Prijavo lahko oddate v elektronski obliki preko povezave:


Prijave za vse prireditve oddati najkasneje teden dni pred prireditvijo!
Podatke navedene v elektronski prijavi lahko pošljete tudi na elektronski naslov: lkdidrija@gmail.com ali na naslov: LKD Idrija, Slovenska cesta 13, 5281 Spodnja Idrija

Predsednik LKD Idrija
            Igor Jež


Ljubljana 25.01.2021
Lovska Zveza Slovenije Obvestilo APK!

Obveščamo vas, da je v Sloveniji razglašena visoka stopnja ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge
Generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v Uradnem listu št. 10/2021 izdal sklep o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, ki je začel veljati 23. januarja.
 
 Akcijski načrt upravljavcev lovišč v zvezi z zakonom o nujnih ukrepih zaradi APK pri divjih prašičih.                 Za ogled klikni na njega.


Sp. IDRIJA 01.09.2020
Delni občni zbor LZS v volilnem okolišu Idrija

Ob 18h smo v Spodnji Idriji v novih prostorih Zveze lovskih Družin Idrija imeli delni občni zbor Lovske zveze Slovenije v volilnem okolišu Idrija. Otvoril ga je predsednik ZLD Idrija Jožef Rupnik. Predstavnik s strani LZS je tokrat gostoval Srečko Feliks Krope kateri je korektno odgovarjal na vpašanja prisotnih delegatov in profesionalno pojasneval gradiva katera so bila priložena temu delnemu občnemu zboru.LJUBLJANA 31.03.2020
REPUBLIKA SLOVENIJA
GOV.SI
Vpliv začasne splošne prepovedi gibanja in zbiranja za lovce in ribiče na sladkih vodah

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih  mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin zaradi  zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje  gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Sloveniji.  Prepoveduje tudi dostop na javna mesta in gibanje izven občine stalnega  prebivališča. Splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce, ki  izvajajo zakonsko predpisane naloge. Dovoljeno je tudi izvajanje  individualnega ribolova, če to občinski odlok dovoljuje ali izrecno ne  prepoveduje. Ribiško-čuvajsko službo je dovoljeno izvajati v celotnem  ribiškem okolišu.

Lovska opazovalnica | Avtor Anja Jerin, SOkol ARSO

Odlok določa tudi nekaj izjem za dejavnosti, ki jih izvajajo  pristojne službe za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih  lokalnih skupnosti in javnih služb. Začasne prepovedi ne veljajo tudi za  posameznike za izvajanje delovnih nalog, opravljanje kmetijskih in  gozdarskih dejavnosti in nege družinskih članov.
Lovske družine,  ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, opravljajo na podlagi Zakona o  divjadi in lovstvu naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo pod  pogoji javne službe, zato začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja  ne velja za lovce kadar neposredno izvajajo navedene naloge. Seveda pa  morajo tudi lovci upoštevati vse ostale že sprejete ukrepe, kot si  ohranjanje varne razdalje do drugih oseb in uporaba zaščitnih sredstev  in so že navedeni v objavljenih priporočilih Ministrstva za kmetijstvo,  gozdarstvo in prehrano.
Prav tako je dovoljeno individualno  izvajati ribolov, če to občinski odlok dovoljuje ali izrecno ne omejuje  ali prepoveduje. Tudi ribiči morajo upoštevati ohranjanje varne razdalje  do drugih oseb in uporabo zaščitnih sredstev. Izjema je izvajanje  ribiško-čuvajske službe, ki jo je dovoljeno izvajati v celotnem ribiškem  okolišu. Pri izvajanju teh nalog v javnem interesu je treba upoštevati  vse ostale že sprejete ukrepe (ohranjanje varne razdalje do drugih oseb  in uporaba zaščitnih sredstev), ki so navedeni v že objavljenih  priporočilih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

IDRIJA 12.03.2020
PREPREČEVANJE ŠIRJENJA NOVEGA KORONA VIRUSA

OBVESTILO: Preprečevanje širjenja novega koronavirusa  
Ministrstvo  za  zdravje  je  sprejelo  ukrepe  za  preprečevanje  širjenja  okužb  z  novim
koronavirusom. Med drugim so v zaprtih prostorih prepovedane vse prireditve z več kot 100 udeleženci. Članicam  zato  predlagamo,  da  odpovedo  srečanja  in  dogodke,  ki  niso  nujno  potrebna  za tekoče delovanje, ter da prestavijo izobraževanja, na katerih bi se zbralo večje število ljudi, ki bi bili v tesnem stiku.
Presodijo naj, ali lahko izobraževanja v teku nadomestijo z drugimi oblikami, tako da jih je mogoče izvesti na daljavo. Če to ni možno, lahko članice te aktivnosti prestavijo ali, kadar je to smiselno, priznajo kot izvedene zaradi posebnih okoliščin.
Za  zmanjšanje  tveganj  za  prenos  okužbe  z  nalezljivimi  bolezni  je  pomembno,  da  se upoštevajo  in  izvajajo  preventivni  in  (samo)zaščitni  ukrepi.  Izogibajte  se  tesnim  stikom  z ljudmi,  ki  kažejo  znake  nalezljive  bolezni.  Redno  si  umivajte  roke  z  milom  in  vodo  oz. uporabljate razkužila za roke. Izogibajte se dotikanju oči, nosu in ust z rokami. Izogibajte se zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Če zbolite, ostanite doma!
Hvala za razumevanje!
Aktualne  informacije  in  navodila  glede  novega  koronavirusa  so  dostopne  na  strani
Nacionalnega inštituta za javno varnost https://www.nijz.si/

    

IDRIJA 15.02.2020
RASTAVA TROFEJ UPLENJENE JELENJADI IN OSTALE DIVJADI
OZUL ZVK LUO tudi letos organizira rastavo trofej uplenjene jelenjadi in ostale divjadi v medalji v zahodno visoko kraškem lovsko upravljalskem območju za leto 2019.
Otvoritev rastave bo 15.02.2020 ob 10. uri v prostorih Gostilna pri Zagodu, Gregorčičeva ulica 69, Idrija. Z klikom na sliko kataloga si lahko ogledate online katalog ali pa ga prenesete v PDF formatu.


Otvoritev: 15.02.2020
Ura:         10h
Kraj:        Gregorčičeva ulica 69, Idrija

Vabljeni!

LZS 08.01.2020
Vabljeni na 6. Dobrodelni ples LZS
Lovska zveza Slovenije in Zveza lovskih družin Posavje v petek, 7.  februarja 2020, ob 19. uri, v restavraciji Hotela Terme v Čateških  Toplicah, prirejata 6. Dobrodelni ples Lovske zveze Slovenije.
Tudi tokrat bo dogodek posvečen zbiranju sredstev za solidarnostni Zeleni sklad LZS.
Ansambel Skomini bo poskrbel za odlično plesno vzdušje, za izborno kulinariko pa Hotel Terme (meni si lahko ogledate TUKAJ). Prenočite lahko v Hotelu Terme, ponudba je na voljo TUKAJ.
Naročilo vstopnic (priložnostnih značk) sprejemamo najkasneje do 23. januarja na e-naslovu lzs@lovska-zveza.si.  Cena vstopnice vključno z večerjo je 30 EUR.
Foto:Jasna Kovačič Siuka
Znesek naročenih vstopnic  boste nakazali na TR LZS SI56 0201 0001 5687 097 (NLB, d.d.) s pripisom  Donacija za Zeleni sklad LZS.

Na svidenje na dobrodelnem plesu in lovski zdravo!

Idrija 08.01.2020
                         
Spoštovani,
 
Lovska zveza Slovenije, Lovsko dobrodelno združenje Diana ter Rdeči križ vabita vse lovce na vseslovensko lovsko krvodajalsko akcijo. Akcija se bo uradno začela v ponedeljek, 13. januarja 2020 in potekala do 31. januarja, na predlog Rdečega križa pa se bo glede na potrebe nadaljevala tudi v februarju.
 
Vsi, ki ste pripravljeni darovati kri, se organizirajte v skupine po območnih zvezah (lahko po posameznih lovskih družinah) in območnim zvezam najavite datum in uro prihoda na izbrano lokacijo ter število darovalcev, da bodo delavci na terenskih krvodajalskih akcijah in na transfuzijskih postajah pripravljeni. Območne zveze naj nam na e-naslov lzs@lovska-zveza.si najmanj tri dni prej pošljejo datume in sezname, ki jih bomo posredovali transfuzijskim postajam, da ne bo nepotrebnega čakanja in slabe volje.
Posamezne terenske krvodajalske akcije, lokacije transfuzijskih postaj, urniki delovanja in kontakti so dostopni na spletni strani Lovske zveze Slovenije in na spletni strani Rdečega križa ter v prilogi dopisa.
Predstavniki skupin in posamezniki naj po darovanju krvi na Lovsko zvezo Slovenije sporočijo število udeležencev akcije, da bo ob koncu akcije znano, koliko nas je darovalo kri.
Idrija   – v Mladinskem centru Idrija  7-13h, dne: 27.01., 28.01.,   29.01.
Žiri   – v poslovni stavbi IKA  7-13h, dne: 21.01., 22.01.

PREDLOG PREDPISA 23.12.2019

ZAKON O INTERVENTNIH DODATNIH UKREPIH ZARADI AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE PRI DIVJIH PRAŠIČIH
Spoštovani,
obveščamo vas, da je bil na spletnih straneh eUprave v javno obravnavo posredovan Zakon o interventnih dodatnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih Prosimo vas, da predlog zakona pregledate in podate svoje komentarje/predloge/pripombe. Svoje komentarje/predloge/pripombe lahko posredujete preko sistema eUprava, jih pošljete po pošti na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali pošljete po elektronski pošti gp.uvhvvr@gov.si. Rok za oddajo komentarjev/predlogov/pripomb je do dne 9. 1. 2020.
 
Lep pozdrav.    
Link do spletne strani:

Prebold 12.11.2019
Tudi letos je Lovska Zveza Slovenije organizirala delovni sestanek strokovnih tajnikov usposobljenih članic. Sestanek je otvoril direktor strokovnih služb Srečko Žerjav kateri je predlagal tudi dnevni red. In sicer:
1. Delovanje Zveze in usposobljenih članic v tekočem letu in pogled naprej.
2. Delovanje strokovnih služb, delovnih teles, komisij in uredniškega odbora LZS
3. Pobude in predlogi
Pomemben poudarek je bil tudi morebitni prihod Afriške prašičje kuge v Slovenijo.
Na koncu je bil organiziran skupni lov na divje prašiče in kot se spodobi tudi zadnji pogon.
Idrija: 15.05.2019

Spoštovane članice ZLD Idrija, LD Hotedršica
LKD Idrija, dne 08.06.2019, v sodelovanju z LD Jelenk, prireja uporabnostno preizkušnjo
v delu po umetnem krvnem sledu za vse pasme lovskih psov. Ker je na preizkušnji na
koncu sledi položen kos divjadi bi naprošal vse lovske družine za pomoč oz., da kakšen
kos manjše povožene srnjadi namenite za preizkušanje lovskih psov.  
Glede prevzem lahko kontaktirate Radoša Burnik (041 520 801)  
ali Igorja Jež (051 439 132).  
Za sodelovanje se vsem že vnaprej zahvaljujem!

Lovsko kinološki pozdrav!
Predsednik LKD Idrija  Igor Jež


Prisotnost Volka na Idrijskem
Slika gozdarja ter volka nad njim.
 
Slika: Jure Mohorič

Idrija 06.04.2019
Sklic delnega občnega zbora LZS v volilnem okolišu Idrija

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Pravil Lovske zveze Slovenije in sklepa Upravnega odbora LZS z dne 26.3.2019

SKLICUJEM DELNI OBČNI ZBOR LZS V VOLILNEM OKOLIŠU IDRIJA,
ki bo dne 25.04.2019 ob 17. uri.
Predstavnik LZS bo Radoš Burnik, njegova strokovna podpora pa mag. Lado Bradač.


Idrija 01.04.2019

Lovsko kinološke prireditve v organizaciji LKD Idrija za leto 2019

Idrija 01.03.2019
Skupščina LKD Idrija

Tokratna skupščina Lovskega kinološkega društva Idrija je bila tudi volilna na kateri so prisotni člani LKD Idrija izvolili novega predsednika, blagajnika in tajnika ter nov upravni odbor. Tako je novi predsednik LKD Idrija Jež Igor, blagajnik Mazej Vinko ter tajnik
Radoš Burnik. Na skupščini so člani sprejeli tudi novo članico lovsko družino LD Hotedršica. Na skupščini je dobil besedo tudi predsednik Zveze Lovskih Družin Idrija Jožef Rupnik, slednji je pozdravil novo članico LKD Idrija LD Hotedršica, čestital novemu izvoljenemu vodstvu ter jim zaželel uspešno nadaljno delo.

Nekaj utrinkov iz skupščine si lahko ogledate tudi na tej povezavi  .........................


Novi predsednik LKD Idrija Jež Igor                    Novi tajnik LKD Idrija Radoš Burnik    

Novi stari blagajnik Vinko Mazej                      Predstavnika LD Hotedršica          


Idrija 09.02.2019                          
V A B I L O


Izvršni odbor Območnega združenja upravljavcev lovišč Zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega območja, vas vljudno vabi na slovesno  otovoritev razstave trofej uplenjenih jelenov v letu 2018 in razstave trofej srnjakov, gamsov, divjih prašičev, muflonov in damjaka , ki izpolnjujejo kriterije za medalje po CIC točkah.
Otvoritev razstave bo  v soboto  09.02.2019 ob 10,00  uri v razstavni dvorani pri Zagodu v Idriji.
Na otvoritvi razstave bodo sodelovali:
1.  Nagovor predstavnika LZS
2.  Nagovor mag. Iztoka Korena,  vodja odseka za divjad in načrtovanje, ZGS OE Tolmin
3.  Nagovor Marjana Brusa, predsednika IO OZUL-a,
Razstava bo odprta:
sobota in nedelja od 10 do 17 ure,
ponedeljek  od 12 do 18 ure
torek od 12 do 16 ure.

Idrija 30.1.2019
OBVESTILO O PRIČETKU TEČAJA ZA LOVSKI  IZPIT

Obveščamo vas, da bomo glede na podatke o številu pripravnikov, ki bodo obiskovali tečaj v Idriji, le tega organizirali in sicer se bo tečaj pričel v petek 15.2.2019 ob 16.00 uri in bo v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije na Trgu Sv. Ahacija v Idriji.AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA (APK)

Afriška prašičja kuga (APK) je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi. Bolezen v Sloveniji še ni bila ugotovljena, vendar pa predstavlja njeno širjenje iz vzhoda Evrope proti zahodu vse večje tveganje tudi za populacije domačih in divjih prašičev v Sloveniji. Za bolezen so značilne velike izgube, predvsem zaradi omejitev trgovanja in izvoza v tretje države. V preteklosti je bila bolezen, kot že ime pove, omejena na države Afrike, v zadnjih letih pa se je po vnosu v Gruzijo in Rusijo razširila v Baltske države, na Poljsko, Ceško in v Romunijo. APK je že vrsto let prisotna tudi na Sardiniji, kjer je bolezen endemična. V letu 2017 je bilo v Evropi prijavljenih 3.985 pojavov APK pri divjih prašičih in 265 pojavov pri domačih prašičih.
Vir: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Prebold 13.11.2018

Delovni sestanek strokovnih tajnikov usposobljenih članic. Tudi letos se je Zveza Lovskih Družin Idrija udeležila delovnega sestanka strokovnih tajnikov. Tokrat se je poleg
strokovnega tajnika Jurija Lampeta udeležil tudi predsednik komisije za strelstvo pri ZLD Idrija Klavžar Drago. Po končanem delovnem sestanku je gostiteljica tokratnega srečanja LD Prebold priredila skupni lov na divje prašiče in kot se spodobi zadnji pogon.


NOVO! Priročnik z odgovori na vsa pomembna vprašanja o čeljustnicah

Lovska zveza Slovenije je izdala novo knjigo čeljustnice prostoživečih parklarjev. V kolikor je kdo zainteresiran za nakup naj pokliče gospodarja LD ali pošlje mail. do torka 6.11.2018. Cena knjige je 10€. Po zbranih naročilih bi vse knjige skupaj prevzel direktno na sedežu LZS.

Knjigo sta pripravila izr. prof. dr. Boštjan Pokorny in dr. Ida Jelenko Turinek.

Idrija 18.05.2018

V letošnjem letu smo podelili spričevala za lovske izpite vsem tečajnikom, ki so uspešno opravili lovski izpit. Naj uspešnejšemu smo podarili tudi knjigo Divjad in lovstvo.

 


Idrija 28.02.2018

V letošnjem letu je Zveza lovskih družin Idrija imela volilni občni zbor na katerem so delegati članic Zveze Lovskih Družin Idrija volili organe in  predsednika  ZLD Idrija. Občni in volilni zbor je potekal v Idriji v prostorih Pri Zagodu. Dosedanji predsednik Radoš Burnik se je svojim organom, tako upravnemu odboru kot nadzornemu odboru in vsem komisijam zahvalil za korektno in kvalitetno delo. Jožefu Rupniku izvoljenemu predsedniku Zveze Lovskih Družin Idrija in tudi vsem ostalim izvoljenim organom pa zaželel uspešno delo.

  
Dosedanji predsednik ZLD Idrija Radoš Burnik     Novo izvoljeni predsednik Jožef Rupnik

Dogodki
Idrija 21.08.2021
Jubilejno 10. tekmovanje v kuhanju divjačinske bakalce.Idrija 15.02.2020
Otvoritev rastave trofej uplenjene jelenjadi in ostale divjadi. Razstavo je otvoril predsednik IO-OZUL-a Marjan Brus.Idrija 24.08.2019
8. tekmovanje v kuhanju divjačinske bakalce, ki ga ob prazniku Idrijskih  žlikrofov organizira Zveza lovskih družin Idrija. Tekmovanje je  potekalo 24.08.2019  na Ahac placu v Idriji.Idrija 16.05.2018
Slavnostna podelitev spričeval
V letošnjem letu je uspešno opravilo lovski izpit 11 kandidatov vsem Zveza Lovskih Družin Idrija iskreno čestita.Idrija 25.04.2019
Delni občni zbor LZS
Tudi v letošnjem letu je potekal delni občni zbor Lovske Zveze Slovenije katerega je otvoril predsednik Zveze Lovskih Družin Idrija Jožef Rupnik, na samem zboru smo gostovali  tudi predsednika Lovske Zveze Slovenije mag. Ladota Bradača.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Orehek 16.03.2019
Redni občni zbor ZLD Idrija. Tokratna gostiteljica OZ ZLD Idrija je bila lovska družina Otavnik. Občni zbor je otvoril predsednik Zveze lovskih družin Jožef Rupnik, ki je uvodoma pozdravil vse delegate lovskih družin in vabljene goste.Idrija 09.02.2019
Otvoritev razstave trofej območno združenje upravljavcev lovišč Zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega območja.Dole nad Idrijo 17.11.2018
Zbor upravljavcev OZUL ZVK LUOKoper 27.10.2018
Oselijev memorial treh kinoloških društevSp. Idrija 18.10.2018
Brakada ZLD Idrija 2018Idrija 18.05.2018
Podelitev spričeval za lovske izpiteIdrija: 28.02.2018
Občni in volilni zbor ZLD Idrija slike.Idrija: 17.02.2018
Razstava trofej območno združenje upravljavcev lovišč Zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega območja.Spodnja Idrija: 02.12.2017
Praznovali smo 50. letnico delovanja ZLD Idrija in 25 let Idrijskih rogistov.Idrija: 26.08.2017
6. tekmovanje v kuhanju divjačinske bakalce


Idrija: 18.06.2017
Strelska tekma ZLD IdrijaNazaj na vsebino