Lovska zveza
Slovenije

ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN IDRIJA

Lep pozdravOdjava
Pojdi na vsebino
Do novega leta 2022 še ...

GeeksforGeeks

Show More and Show Less Example

GeeksforGeeks was born out of necessity- a need to provide a convenient and one-stop educational portal to all the students of Computer Science. ... This necessity was as personal to me as it was universal. This need combined with my passion for teaching resulted in GeeksforGeeks as we know today. My message to you, in our inaugural edition of Geeks Digest, would be that if you are looking for a problem to work on, you don’t need to look very far for it. All you should do is to look around yourself.

Idrija 24.01.2023

Tečaj za lovske izpite 2023Tečaj in lovski izpiti pri ZLD Idrija se prične v petek 17.2.2023 ob 16.30 uri....
Tako kot v preteklih letih bo tudi letos tečaj potekal v predavalnici ZLD Idrija v Spodnji Idriji ob petkih med 16.30 in 20.30 uro in ob sobotah med 8.00 in 13.00 uro. Sprotno preverjanje znanja iz posameznih tem bo potekalo v dogovoru med predavateljem in tečajniki, v glavnem pa so za to že predvideni termini v programu poteka tečaja.

Na uvodni uri morajo tečajniki dostaviti vodji tečaja:
- Izpolnjeno prijavo na lovski izpit (obrazec iz dnevnika), ki jo potrdi LD;
- Zapisnik o opravljanju praktičnega dela lovskega izpita v LD (obrazec LZS 02/99 );
- Izpolnjen dnevnik, v katerem morajo biti vpisane vse obveznosti in ocena mentorjev.

Za nemoten potek tečaja (posredovanje gradiva tečajnikom, obveščanje o morebitnih spremembah, obveščanje o rezultatih preverjanja itd.) prosimo da do 15.2.2023 vodji tečaja Breitenberger Bojanu na e-naslov posredujete elektronske naslove in telefonske številke svojih pripravnikov oziroma naj to storijo pripravniki sami.

V aplikaciji LISJAK je odprt razpis izobraževanja, kamor najkasneje do 15.2.2023 prijavite svoje kandidate.

V aplikacijo LISJAK ne prijavljajte pripravnikov, ki imajo deloma priznan lovski izpit, ker so le tega opravili v sklopu svojega šolanja, zato vas pozivamo, da pri svojih pripravnikih preverite, če bodo dejansko opravljali izpit v celoti, ali le iz posameznih predmetov.

O priznanju lovskega izpita odloča komisija na LZS, ki jo je imenoval pristojni minister, zato morajo vsi, ki menijo, da so v celoti ali delno oproščeni opravljanja lovskega izpita, podati vlogo na LZS, ki bo sprejela dokončno odločitev.Nazaj na vsebino