Lovska zveza
Slovenije

ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN IDRIJA

Lep pozdravOdjava
Pojdi na vsebino
Zveza lovskih družin Idrija

Zveza lovskih družin Idrija (ZLD Idrija/LZ) združuje 368 članov  lovcev združenih v 7  lovskih družin. Zveza je bila ustanovljena leta 1967 in ves ta čas uspešno združuje lovce in lovske družine svojega območja.

ZLD Idrija/LZ je samostojna lovska in naravovarstvena nevladna organizacija,  ki deluje v interesu svojih članic. Notranja organiziranost in delovanje ZLD Idrija/LZ zagotavlja njeno samostojnost, demokratično odločanje, uspešno  doseganje ciljev, odgovorno izvajanje nalog ter solidarnost med  članicami v skladu s pravili in splošnimi akti ZLD Idrija/LZ.
ZLD Idrija/LZ je pravna  oseba, ki posluje v svojem imenu in za svoj račun. ZLD Idrija/LZ zastopa in jo  predstavlja predsednik ZLD Idrija/LZ.
Članice ZLD/LZ so:
  • lovske družine, upravljavke lovišč,
  • lovske družine in lovska društva, ki ne upravljajo z loviščem, ter
  • druga društva, katerih dejavnost je povezana z divjadjo, lovstvom in  varstvom narave, če njihovi cilji in delovanje niso v nasprotju s cilji  ZLD/LZ.

Naloge ZLD/LZ so:
  • skrb za izobraževanje članov članic,
  • izvajanje usposabljanj, naravovarstvenega ozaveščanja članov članic ter komuniciranja z lastniki zemljišč in javnostmi,
  • skrb za razvoj lovske kinologije,
  • skrb za razvoj lovskega strelstva,
  • sodelovanje z državnimi in strokovnimi organi v zadevah, ki se nanašajo na varstvo narave in lovstvo,
  • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za ohranitev in varstvo narave,
  • sodelovanje pri pripravi programov za strokovno in naravovarstveno izobraževanje članov članic.


Predsednik
Burnik Radoš

Ostali:

Drago Klavžar

Jurij Lampe

Drago Klavžar

Tine Vidmar

Vinko Mazej

Aljoša Erjavec

Franc Habe

Ivan Janko Hladnik

Miran Velikonja

Valentin Lampe

Milan Rupnik

Borut Bubnič

Jurko Petrič

Srečko Fortunač

Benjamin Kavčič

Ciril Čuk

Simon Rudolf

Izobraževanje:

Bojan Breitenberger

Delo z mladimi:

Drago Klavzar

Strelstvo:

Simon Kavčič

Kultura in priznanja:

Marjan Brus

Kinologija:

Simon Rudolf

Izobraževanje

Bojan Breitenberger

David Leskovec

Branko Ferčak

Zlatko Kenda

Strelstvo

Marjan Jereb

Simon Kavčič

Renato Sternen

Jože Tušek

Bine Rovtar

Blaž Petrič

Denis Koder

Kinologija

Jaka Buh

Rok Alič

Simon Rudolf

Matjaž Tušar

Igor Jež

Kultura in priznanja

Marjan Brus

Klemen Hribernik

Ciril Lampe

Jošt Rovtar

Aljoša Erjavec

Delo z mladimi

Bojan Breitenberger

Alen Dakič

Drago Klavžar

Katja Vončina

Franc Habe

Jure Drev

Vladislav Burnik

    
Nazaj na vsebino