Lovska zveza
Slovenije

ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN IDRIJA

Odjava
Pojdi na vsebino
Zveza lovskih družin Idrija

Zveza lovskih družin Idrija (ZLD Idrija/LZ) združuje 368 članov  lovcev združenih v 7  lovskih družin. Zveza je bila ustanovljena leta 1967 in ves ta čas uspešno združuje lovce in lovske družine svojega območja.

ZLD Idrija/LZ je samostojna lovska in naravovarstvena nevladna organizacija,  ki deluje v interesu svojih članic. Notranja organiziranost in delovanje ZLD Idrija/LZ zagotavlja njeno samostojnost, demokratično odločanje, uspešno  doseganje ciljev, odgovorno izvajanje nalog ter solidarnost med  članicami v skladu s pravili in splošnimi akti ZLD Idrija/LZ.
ZLD Idrija/LZ je pravna  oseba, ki posluje v svojem imenu in za svoj račun. ZLD Idrija/LZ zastopa in jo  predstavlja predsednik ZLD Idrija/LZ.
Članice ZLD/LZ so:
 • lovske družine, upravljavke lovišč,
 • lovske družine in lovska društva, ki ne upravljajo z loviščem, ter
 • druga društva, katerih dejavnost je povezana z divjadjo, lovstvom in  varstvom narave, če njihovi cilji in delovanje niso v nasprotju s cilji  ZLD/LZ.

Naloge ZLD/LZ so:
 • skrb za izobraževanje članov članic,
 • izvajanje usposabljanj, naravovarstvenega ozaveščanja članov članic ter komuniciranja z lastniki zemljišč in javnostmi,
 • skrb za razvoj lovske kinologije,
 • skrb za razvoj lovskega strelstva,
 • sodelovanje z državnimi in strokovnimi organi v zadevah, ki se nanašajo na varstvo narave in lovstvo,
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za ohranitev in varstvo narave,
 • sodelovanje pri pripravi programov za strokovno in naravovarstveno izobraževanje članov članic.


Predsednik
Rupnik Jožef

 • Podpredsednik
Bojan Breitenberger
 • Tajnik
Jurij Lampe
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
Predsednik
 • Častno rasodišče
Predsednik
 • Predsedniki komisij
Izobraževanje
Strelstvo
Kultura in priznanja
Kinologija
 • Člani komisij
Člani
 • Praporščak
Burnik Vladislav
ZLD IDRIJA Kosovelova 35 Idrija
Nazaj na vsebino